Strom Života - Mobilní Hospic

Telefon: 553 038 016

Ryšková Marie

Strom života je domácí hospic, který poskytuje své služby v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji pacientům v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelných nemocí. Našim cílem je umožnit těžce nemocným pacientům, aby strávili závěr života v rodinném kruhu, zachovali si svoji důstojnost a měli přístup k co nejkvalitnějším službám. Zároveň chceme podpořit jejich blízké v každodenní péči.
Domácí hospic Strom života zdarma nabízí své služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým, kteří o ně doma pečují. Poskytuje rodině podporu, umožňuje, aby člověk v posledních dnech a týdnech života mohl žít důstojně, měl čas na své nejbližší a čas na rozloučení.

Co nabízíme?

  • Tým odborníků, kteří jsou speciálně vzdělaní v oblasti práce s pacienty na konci života
  • Dostupnost návštěvní lékařské a ošetřovatelské služby sedm dní v týdnu 24 hodin denně.
  • Paliativní péči, která je zaměřená na zmírnění utrpení, na léčbu bolesti, na tlumení příznaků, které nemoc provázejí, a která respektuje přání pacienta a jeho blízkých.
  • Otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a doprovázení.

Komu?
Nevyléčitelně nemocným lidem, kteří chtějí žít a dožít doma a:

  • O které jejich blízcí mohou a chtějí pečovat v závěru života doma
  • U nichž byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení a byla doporučena léčba paliativní
  • U nichž při obvyklém průběhu nemoci lze očekávat, že mají před sebou život v řádu týdnů či měsíců

Sídlo ordinace - 3. etáž

5c5cacb7113eb8946502504.png